Projekt Samotność się rozrasta!

W najnowszej edycji konkursu grantowego OPUS Narodowego Centrum Nauki projekt pt. „Jak poznawcza reinterpretacja afektywna wpływa na przetwarzanie informacji społecznych u osób samotnych? Badania z użyciem potencjałów wywołanych EEG i neuromodulacji (HD-tDCS).” pod kierownictwem dr. hab. Łukasza Okruszka uzyskał finansowanie w wysokości 1 087 260 PLN, które pozwoli nam zrealizować kolejne badania dotyczące neurofizjologicznych korelatów samotności i izolacji społecznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *