Konkurs na stanowisko doktoranta

Poszukujemy dwóch osób na stanowisko doktoranta/ki w projekcie „Jak poznawcza reinterpretacja afektywna wpływa na przetwarzanie informacji społecznych u osób samotnych? Badania z użyciem potencjałów wywołanych EEG i neuromodulacji (HD-tDCS).” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (nr rej. 2019/35/B/HS6/00517). Projekt realizowany jest w Pracowni Neuronauki Społecznej Instytutu Psychologii PAN przez dr hab. Łukasza Okruszka, prof. IP PAN. Opis projektu: https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2019-09-16/streszczenia/464950-pl.pdf

Pełna treść ogłoszenia jest dostępna tutaj.

Stanowisko doktoranta/ doktorantki

Poszukujemy dwóch osób na stanowisko doktoranta/ki w projekcie „Jak poznawcza reinterpretacja afektywna wpływa na przetwarzanie informacji społecznych u osób samotnych? Badania z użyciem potencjałów wywołanych EEG i neuromodulacji (HD-tDCS).” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (nr rej. 2019/35/B/HS6/00517).

Pełna treść ogłoszenia, zawierająca opis projektu, wymagania oraz procedurę aplikacji dostępna jest tutaj.

Projekt Samotność się rozrasta!

W najnowszej edycji konkursu grantowego OPUS Narodowego Centrum Nauki projekt pt. „Jak poznawcza reinterpretacja afektywna wpływa na przetwarzanie informacji społecznych u osób samotnych? Badania z użyciem potencjałów wywołanych EEG i neuromodulacji (HD-tDCS).” pod kierownictwem dr. hab. Łukasza Okruszka uzyskał finansowanie w wysokości 1 087 260 PLN, które pozwoli nam zrealizować kolejne badania dotyczące neurofizjologicznych korelatów samotności i izolacji społecznej.

Bezpieczny ale samotny? Pandemia COVID-19 a samotność i dobrostan psychiczny

Wśród najpoważniejszych skutków psychologicznych pandemii COVID-19 wymienia się lęk i samotność spowodowane kwarantanną.

Czy i jak izolacja wpływa na nasze zdrowie psychiczne?

Czy osoby samotne są szczególnie narażone na pogorszenie stanu psychicznego?

W jakim stopniu ten problem dotyczy młodych dorosłych, którzy są mniej zagrożeni poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, a jednocześnie w dużym stopniu mogą przyczynić się do rozprzestrzeniania wirusa?

Badanie na ten temat przeprowadził zespół Pracowni Neuronauki Społecznej z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Na podstawie badań przeprowadzonych w odstępie dwóch tygodni, począwszy od 15 marca, można dojść do następujących wniosków:

● Badani najbardziej obawiają się kryzysu Służby Zdrowia, a najmniej izolacji. Obawa o własne zdrowie jest wyższa wśród osób, które dobrowolnie stosowały zalecenie ścisłej izolacji.

● Osoby, które na początku epidemii cechowały się wyższym natężeniem lęku i depresji, są szczególnie narażone na negatywne psychologiczne skutki pandemii. Zgodnie z wynikami badania taki stan może być związany z nasileniem się obaw przed pandemią COVID-19, a także pogłębianiem symptomów obniżonego dobrostanu psychicznego.

● Wyniki badania wskazują, że obawy wywołane pandemią i jej skutkami na początku stanu zagrożenia epidemiologicznego mogą wiązać się z rosnącym poczuciem osamotnienia.

● Samotność przyczynia się do specyficznych reakcji na pandemię COVID-19. Osoby samotne mniej obawiają się o swoje zdrowie i zdrowie swoich najbliższych.

● Jednocześnie jednak osoby samotne wykazują większe
obawy związane z negatywnymi skutkami długotrwałej izolacji na swoje relacje z innymi i na dobrostan psychiczny.

● Osoby samotne w większym stopniu uważają za prawdopodobne problemy finansowe wywołane pandemią COVID-19.

Wśród młodych dorosłych poczucie osamotnienia może być więc zarówno konsekwencją, jak i źródłem obaw związanych z pandemią. Związek samotności z obniżonym dobrostanem psychicznym, a także z mniejszą troską o zdrowie własne i innych sprawia, że może stanowić ona jeden z poważniejszych problemów w czasach obecnego kryzysu.

Badania przeprowadzone z udziałem osób w wieku 18-35 lat w dniach 15-17.03 (511 osób) i 29-31.03 (110 osób) w ramach Projektu Samotność.

Pełen tekst: Okruszek, Ł., Aniszewska-Stańczuk, A., Piejka, A., Wiśniewska, M., & Żurek, K. (2020, April 10). Safe but lonely? Loneliness, mental health symptoms and COVID-19. https://doi.org/10.31234/osf.io/9njps

Warsztaty REAL

W zeszłym tygodniu dr hab. Łukasz Okruszek oraz mgr Aleksandra Piejka wzięli udział w warsztatach REAL ESM/EMA na Uniwersytecie Katolickim w Leuven. Warsztaty poświęcone były przygotowaniu, prowadzeniu i analizie danych z badań wykorzystujących metodę Experience Sampling, która pozwala na badanie zachowań i emocji poza ścianami laboratorium, w kontekście codziennego życia.

Wystąpienia na konferencji Psych-On

Dr. hab. Łukasz Okruszek oraz magistrantki z naszego zespołu Liwia Piaskowska, Marta Chrustowicz i Ola Aniszewska-Stańczuk prezentowali wczoraj (7.12) wyniki swoich badań na IV Ogólnopolskiej Konferencji Psych-On w Łodzi.
Gratulacje dla Aleksandry, która otrzymała nagrodę za najlepsze wystąpienie w sesji!