Kontakt

Adres

Pracownia Neuronauki Społecznej
Instytut Psychologii
Polska Akademia Nauk
Jaracza 1, 00-378 Warszawa

Kontakt

Telefon: +48 22 583-13-80
E-mail: projekt-samotnosc@psych.pan.pl