Zespół

dr hab. Łukasz Okruszek

Profesor Instytutu Psychologii PAN, kierownik Pracowni Neuronauki Społecznej IP PAN. Ukończył matematykę na Politechnice Łódzkiej oraz psychologię na Uniwersytecie Łódzkim. Doktorat (2016) oraz habilitację (2018) w dyscyplinie psychologii uzyskał na Wydziale Psychologii UW, gdzie aktualnie pracuje jako wykładowca. Bada relacje społeczne i samotność z perspektywy neuronauki społecznej. Skupia się na tym, jak bardzo mocno świat fizyczny, psychiczny i społeczny się przenikają, jaki wpływ mają na siebie nawzajem.

Aleksandra Piejka

doktorantka

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ukończyła specjalizację Experimental Social Psychology. Współprowadzi badania nad poznaniem społecznym i samotnością wykorzystujące metody behawioralne, psychofizjologiczne i techniki neuroobrazowania. Amatorka wspinaczki wysokogórskiej, trochę chciałaby mieszkać w Tokio.

Marcelina Wiśniewska

doktorantka

Absolwentka kognitywistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Współprowadzi badania nad związkami między samotnością i przetwarzaniem informacji o charakterze społecznym przy użyciu metod behawioralnych, psychofizjologicznych i neuroobrazowych. Miłośniczka kotów, nietoperzy i oposów. W wolnym czasie koloruje.

Marta Chrustowicz

doktorantka

Absolwentka psychologii w Akademii Pedagogiki Specjalnej i kognitywistyki na Wydziale Psychologii Uniwersytetu  Warszawskiego. Współprowadzi badania nad wpływem samotności na poznanie społeczne oparte o metody neurofizjologiczne oraz nieinwazyjne metody przezczaszkowej stymulacji mózgu. Amatorka decoupage i ozdabiania mebli, początkująca skrzypaczka.

Szymon Mąka

Doktorant

Absolwent socjologii na Wydziale Filozofii i Socjologii oraz kognitywistyki na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się neuronauką obliczeniową. Współprowadzi badania nad związkiem poznania społecznego i samotności opierające się na metodach behawioralnych oraz neurofizjologicznych. Z zamiłowania do dyskusji adwokat diabła – amator.

Karolina Żurek

manager pracowni

Absolwentka socjologii na Wydziale Filozofii i Socjologii oraz absolwentka (kognitywistyka) i jednocześnie studentka (psychologia) Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Z miłości do ogarniania manager Pracowni Neuronauki Społecznej IP PAN. Kuglarka-amatorka, jesieniara, Bieszczadziara.